در صورت بروز مشکل با شماره تلفن 09190391874 تماس حاصل فرمایید

قوانین سامانه

 1. مدارک،اطلاعات، مکاتبات و سوابق ثبت شده در سامانه، معیار ارائه تشخیص کیفیت و زمان خدمات و هر مسئله دیگر در این خصوص است و کاربر موافقت خود را در این خصوص اعلام می نماید.
 2. کاربر مجاز به برقراری ارتباط کاری سازمانی یا شخصی با کارشناسان سامانه نبوده و در صورت احراز این موضوع دسترسی کاربر به خدمات تعلیق خواهد شد و سامانه مسئولیتی در خصوص خدمات ارائه شده از این طریق نخواهد داشت. کلیه اطلاعات و مدارک صرفا از طریق سامانه بایستی به کارشناس ارائه شود.
 3. در صورت عدم تائید خدمات(ارائه شده توسط کارشناس) از سوی کاربر و احراز این موضوع از سوی  مدیر سامانه، هیچ هزینه ای از کاربر دریافت نشده و در صورت پیش دریافت، کل مبلغ به کاربر استرداد خواهد شد.
 4. اطلاعات ثبت شده در سامانه توسط کاربر صرفا توسط کارشناس مربوطه و مدیر سامانه قابل دسترسی بوده و هیچ شخص دیگری به آن دسترسی نخواهد داشت.
 5. کاربر قبل از ثبت نهایی درخواست و یا هر گونه پرداخت، بایستی دقت کافی در مبلغ پرداخت و نوع تیکت ثبت شده را داشته باشد.
 6. کلیه حقوق مالکیت فکری سامانه محفوظ بوده و دسترسی کاربر به خدمات سامانه، هیچ حقی در این خصوص برای کاربر ایجاد نمی­کند. کاربر مجاز به ایجاد سامانه مشابه با استفاده از دسترسی­های ایجاد شده نیست.
 7. در خدمات وکالت دادگستری، سامانه و کارشناس هیچ تضمینی نسبت به اخذ رای به نفع کاربر ارائه نمی­کنند.
 8. در خدمات مربوط به تنظیم قرارداد، توسعه بازار و نظایر آن، کارشناس و سامانه هیچ مسئولیتی در خصوص اعتبار طرف قرارداد و تبعات آن ندارد.
 9. کارشناسان سامانه بر اساس اطلاعات و مدارک ارائه شده از سوی کاربر نسبت به ارائه خدمات اقدام می نماید لذا در صورت عدم ارسال به موقع اطلاعات و مدارک یا ارائه مدارک و اطلاعات نادرست، مسئولیت با کاربر است.
 10. فهرست بهای مندرج در سامانه صرفا بهای خدمات بوده و شامل هزینه­های اداری، ایاب و ذهاب کارشناس به خارج از شهر تهران، هزینه دادرسی و نظایر آن نمی­شود. پرداخت این هزینه­ها پس از ارائه نظر کارشناسی، به عهده کاربر است.
 11. اختلافات کاربر و سامانه در صورت عقد قرارداد مجزا طبق قرارداد و در غیر این صورت، از طریق ارجاع به داور مرضی الطرفین مطابق مقررات داوری ایران (حسب مورد داخلی یا بین المللی) رسیدگی خواهد شد.